Vaal Dhal Org

Organic

Clean label

Vegan

Dairy free

Gluten free

En härlig autentisk, hälsosam och god indisk gryta gjord av favabönor och traditionella kryddor.